KVKK AYDINLATMA METNİ
GİZLİLİK VE AYDINLATMA METNİ ve KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU


İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni topladığımız Kişisel Verilerin neler olduğuna, bunları hangi amaçla kullandığımıza ve nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri ihtiva eder.
Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz.


Aydınlatma Metni
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun doğrultusunda perakende hizmetinin yürütülmesi amacıyla PAKALIN CİLT SAÇ VÜCUT BAKIM VE ANALİZ SAĞ. MALZ. SAN. VE TİC LTD ŞTİ (PAKALIN) tarafından hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni’nin son güncellenme tarihi Yürürlük Tarihi’dir.


Tanımlar
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, içerik aksini gerektirmedikçe, aşağıda listelenen kelime ve ifadeler aşağıda belirtilen anlamı taşıyacaktır:

 • “Veri Tabanı” müşterilerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder.
 • “Yürürlük Tarihi” sözleşmelerin kabulü ile başlar.
 • “Müşteri Hizmetleri” hattı numaralarımız web sitemizde yer alan numaralardır.
 • “Bağlı Ortaklıklar” PAKALIN’da faaliyet gösteren Perakende Satış ve Hizmet sunan tüm perakende ve üretim bölümleri ifade eder. 
 • “Mağaza” PAKALIN tarafından (online veya offline) idare edilen mağazayı ifade eder.
 • “İş ortakları” Perakende Satış ve Hizmet işini yürüten şirketleri ifade eder.
 • “KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
 • “Kişisel veri” KVKK kapsamında düzenlenen veri kapsamını ifade eder.
 • “Web sitesi” www.pakalin.com.tr adresinden hizmet vermektedir.
 • “Kayıtlı Müşteri” Web sitemiz aracılığıyla kayıtlı hesabı olan müşteriyi ifade eder.
 • “Perakende Satış ve Hizmet” malların satışını veya hizmeti (fiziksel veya çevrimiçi kanallar aracılığıyla) ifade eder

Kişisel Veri: Neyi Neden İşliyoruz?
Kayıtlı Müşterimiz olabilmeniz, ürün ve hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için tarafımıza kayıt sırasında gerekli Kişisel Verileri sağlamanız gerekmektedir. Sizin için ilgi çekici olabileceğini düşündüğümüz, size özel olarak hazırlanan hizmet ve ürünlerden faydalanabilmeniz için başka bazı bilgilere de ihtiyacımız olabilir. Toplayabileceğimiz Kişisel Veriler adınızı, adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, yaşınızı, alışveriş alışkanlıklarınızı ve hobilerinizi içerebilir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.
Veri tabanında yer alan Kişisel Verilerinizi her durumda KVKK kapsamında ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda toplama, saklama, işleme ve/veya işleme hakkına sahip olacağız. Tam ve doğru Kişisel Veri saplama konusunda istekli değilseniz, ürün ve hizmetlerimizi size sağlayamayabilir veya sunmaya devam edemeyebiliriz.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Bize sağladığınız ve web sitemizin kullanımı ile alakalı ve gerekli Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 

 • Müşteri Kaydı başvurunuzun yapılması;
 • Ürün ve hizmetlerimizin sağlanması;
 • Web sitesi yönetimi, idaresi ve bakımı yapılması;
 • Siparişlerinizin tamamlanması, ödeme durumu ve detaylarınızın doğrulanması;
 • Üye kartı işlemleri ve buna ilişkin bildirimlerin yapılması;
 • Kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetlerinin bilgilendirilmesi;
 • Kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetlerinin yapılması ve sizlerin tüm bu imkanlardan faydalanabilmesi;
 • PAKALIN tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek hizmetinize sunulabilmesi, bunlarla ilgili talep ve şikayetlerin takibi,
 • Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve bunlardan faydalanabilmeniz için istatistiksel değerlendirmeler (verimlilik, yerindelik analizleri dahil) yapılması, pazar araştırmaları çalışmalarının yapılması,
 • Kullanıcı ilişkileri yönetimi, kullanıcı memnuniyeti anketleri faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yapılması ve bu kapsamda iletişim stratejileri geliştirilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetleri yapılması,
 • Sizlerin ve kişisel verilerinizin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, iş planları ve operasyonların oluşturulması,
 • İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, hukuki uyum süreci,
 • PAKALIN’ın internet sitesi üzerinden topladığı kişisel veriler, üçüncü kişi çözüm ortağına ait güvenli bulut veri tabanında saklanmaktadır. PAKALIN, kendisi ile ticari iletişim kurulmasına izin veren veri sahiplerinin ad, soyad ve iletişim bilgilerini bu iletişimin sağlanması için üçüncü kişi çözüm ortağına iletir. İnternet sitesinden alışveriş yapan kimselerin ad soyad, iletişim ve adres bilgileri sipariş sürecinin tamamlanması için üçüncü kişi taşıyıcı firmaya iletilir. PAKALIN, elektronik ticaret sitesi üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili geliştirmeleri belirleyebilmek ve müşteri memnuniyetini belirleyebilmek adına üçüncü kişi çözüm ortağına kullanıcıların elektronik posta bilgilerini iletir.


Toplanan kişisel verileriniz; 5. Maddede detayları verilen ve  KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilen hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Toplanan Tarama Bilgileri (Cookies)
İnternet sitemizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerezler ve benzer teknolojiler, internet sitesini ziyaretiniz esnasında sizin hakkınızda bilgi edinmemizi sağlar. Çerez, bir internet sitesinin kullanıcısının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve sizin daha önce internet sitemizi ziyaret edip etmediğinizi fark etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, web sitemizi kullanımınızı, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızın inceleyerek, web sitesi tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Websitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır:

 

 • Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler
 • Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler
 • Kullandığınız cihaza ait bilgiler
 • Cinsiyet
 • Yaş aralığı
 • www.pakalın.com.tr adresine hangi site üzerinden tıklanarak gelindiği
 • Site içi müşteri davranışları
 • IP adresiniz
 • Lokasyon bilgileri
 • Görüntülediğiniz, tıkladığınız bağlantılar (hyperlinks)
 • Tarayıcınızdan çerezleri tamamen veya kısmi olarak her zaman engelleyebilirsiniz. Microsoft İnternet Explorer tarayıcısından “Araçlar/İnternet Seçenekleri” içerisinden “Gizlilik Ayarları” alt başlığından “Çerezleri Sil” sekmesini seçerek bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak, internet sitesinin tüm ayarlarını kullanmanıza engel yaratabilmektedir. Ayrıca, kullanmakta olduğunuz tarayıcının menü kısmından yardım sekmesine tıklayarak veya www.allaboutcookies.org adresini ziyaret ederek çerez engelleme konusunda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.


Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik ve Aydınlatma Metninde aşağıda belirtilen iletişim kanallarıyla Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizin niteliğine göre tarafınıza en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlayacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma kurulunca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVKK madde 13/1 uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın ilgili maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu iletebileceğiniz kanallar usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile (İlgili mevzuat uyarınca, başvuruda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; yerleşim yeri veya iş yeri adresi; varsa e-posta adresi; telefon ve faks numarası ile talep konusunun bulunması zorunludur) KVKK madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi Mithatpaşa Cd. No:759/1 Valikonağı Göztepe / İzmir adresine  kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya yukarıda belirtilen diğer yöntemler (kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) gönderebilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin Korunması
Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi kanuna aykırı yok etme, kaybetme, değiştirme, ifşa ve işlemelerden korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri PAKALIN almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metninde yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.


İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metni’ni Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

KVK Başvuru Formu indirmek için lütfen tıklayınız.
 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR